Report | November 14, 2017

Et sundt fiskeri er en god forretning

Fiskebranchen beskæftiger 56,6 mio. mennesker på verdensplan og repræsenterer 17% af alt forbrug af dyreproteina. Den Europæiske Union (EU) er verdens tredjestørste fiskeproducent, men de europæiske politikeres misforvaltning af fiskeriet har tilladt overfiskeri gennem årtier, hvilket har medført et markant fald i denne værdifulde og fælles ressource.

En undersøgelse iværksat af Oceana viser det enorme potentiale, der kan blive frigivet, hvis fiskeriet i EU bliver genoprettet og forvaltet fornuftigt.

Den samlede vægt af fisk, der bliver landet af den danske flåde, vil kunne stige med mindst 642.000 ton om året, hvilket er en stigning på 74% i forhold til de aktuelle landinger. Alene i fiskerisektoren vil den samlede omsætning stige med mindst 248 mio. euro.