Oceana, SkyTruth og Google lancerer Global Fishing Watch, som er den første gratis onlineløsning, der kan afsløre erhvervsfiskeri over hele verden

En ny teknologiplatform bliver nu offentligt tilgængelig

Press Release Date: September 15, 2016

Location: WASHINGTON

Contact:

Oceana Web | email: webadmin@oceana.org | tel.: 202.000.0000

Kontaktpersoner: Dustin Cranor, dcranor@oceana.org, +1.954.348.1314

Megan Jordan, mjordan@oceana.org, +1.202.868.4061

Jenny Allen, jenny@skytruth.org, +1.304.582.2031

Mara Harris, press@google.com

Oceana, SkyTruth og Google har i dag lanceret den offentlige betaversion af Global Fishing Watch, som er en ny online teknologiplatform, der giver alle i hele verden adgang til at overvåge og følge aktiviteterne blandt verdens største erhvervsfiskefartøjer i nær-realtid. Adgangen til den første globale oversigt over erhvervsfiskeri* gør Global Fishing Watch til et stærkt og banebrydende værktøj, der kan bidrage til at genopbygge fiskebestande og beskytte vores verdenshave, som trues af globalt overfiskeri, illegalt fiskeri og ødelæggelse af levesteder. Lanceringen skete i forbindelse med Our Ocean-konferencen i Washington, D.C., i USA, en international forsamling af førende aktører på havområdet, med USA’s udenrigsminister John Kerry som vært.

Global Fishing Watch er resultatet af et partnerskab mellem Oceana, SkyTruth og Google og er en intuitiv og gratis interaktiv onlineløsning, der viser den øjensynlige fiskeriaktivitet på – indtil videre – 35.000 erhvervsfiskefartøjer i hele verden. Platformen opdateres jævnligt for at vise fartøjernes bevægelser og fiskeriaktivitet siden 1. januar 2012 og frem til tre dage før det aktuelle tidspunkt. De positive effekter vil være meget vidtrækkende og have uvurderlig betydning for verdenshavene, når Global Fishing Watch nu for første gang nogen sinde deler disse afgørende oplysninger med offentligheden. Global Fishing Watch udgør et stærkt værktøj i genoprettelsen af tilstanden i vores have, idet fiskeriforvaltere opnår en bedre indsigt i og kontrol med fiskeriaktiviteterne i deres farvande, og tilsynsmyndigheder får et redskab til at forhindre ulovligt fiskeri

“Global Fishing Watch kommer til at revolutionere verdens syn på erhvervsfiskeri,” siger Jacqueline Savitz, Vice President for USA og Global Fishing Watch hos Oceana. “Ved at give alle adgang til dette gratis værktøj, kan det anvendes af statslige myndigheder, journalister, borgere, forskere og fiskeindustrien. Det giver myndighederne mulighed for at følge mistænkelige fartøjer, håndhæve reglerne og reducere snyd med fisk og skaldyr. Både journalister og den almindelige borger kan opdage adfærd, der kan være relateret til ulovligt fiskeri eller overfiskeri. Global Fishing Watch er et stærkt redskab i kampen mod ulovligt fiskeri og har et enormt potentiale til at beskytte og bevare verdens følsomme marine økosystemer gennem de kommende generationer.”

Global Fishing Watch trækker på offentligt tilgængelige data fra Automatic Identification System (AIS), som indsamles af satellitter og landstationer og viser fartøjernes bevægelser over tid. Hver dag bliver der tilføjet over 20 mio. datapunkter til AIS. Global Fishing Watch anvender disse oplysninger til at følge fartøjernes bevægelser og klassificere aktiviteten som “fiskeri” eller “ikke-fiskeri.”

“Samarbejdet med Oceana og Google har gjort det muligt for os at tage en god idé og udvikle den til noget, der vil sikre et bedre liv for flere hundrede millioner mennesker i hele verden,” udtaler John Amos, President og stifter af SkyTruth. “Global Fishing Watch katalyserer de videnskabelige elementer, de politiske beslutninger og det offentlige pres, der skal til for at opnå bæredygtige have.”

Global Fishing Watch samarbejder med statslige myndigheder, det private erhvervsliv og videnskabelige og internationale organisationer for at styrke gennemsigtigheden og bæredygtighedspolitikkerne. Indonesien er en førende aktør inden for fiskerireformer og -forvaltning og er stærkt engageret i gennemsigtighed. Derfor har landet forpligtet sig til at give offentlig adgang til alle deres registrerede, sporbare fiskefartøjer via platformen. Trace Register, som er den førende udbyder af sporingsløsninger til den globale fiskeindustri, arbejder sammen med Global Fishing Watch på at gøre det muligt for sine kunder at bekræfte, at produktionen af deres fisk og skaldyr er sket lovligt og ansvarligt.

Med de nye globale datasæt og adgangen til omfattende cloud computing kan førende forskningsinstitutioner i hele verden nu samarbejde i Global Fishing Watch Research Program om at udarbejde modeller for den effekt, det vil have på fiskeriet, hvis der sker ændringer i økonomiske forhold, miljø, politik og klima. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation er ved at undersøge nye metoder til en mere præcis indberetning af globale fartøjsregistre og fiskeristatistikker og vil foreslå gennemsigtighedstiltag, der kan understøtte de enkelte landes tilsyn, kontrol og overvågning af fiskeriaktiviteter.

“Mange af de miljømæssige tendenser i verdenshavene er tankevækkende, men kombinationen af cloud computing, maskinlæring og enorme datamængder giver grobund for nye værktøjer som kan visualisere, forstå og måske vende denne udvikling,” siger Brian Sullivan, Senior Program Manager hos Google Ocean & Earth Outreach. ”Vi er glade for at kunne bidrage med en løsning på Google-niveau, som sikrer bæredygtighed i verdenshavene og offentlig bevågenhed.”

De stiftende partnere i Global Fishing Watch omfatter Leonardo DiCaprio Foundation, Marisla Foundation, Bloomberg Philanthropies, The Wyss Foundation, The Waterloo Foundation og Adessium Foundation.

Find flere oplysninger og få adgang til Global Fishing Watch på GlobalFishingWatch.org.

###

Oceana

Oceana er verdens største interesseorganisation, der udelukkende arbejder for beskyttelse af verdenshavene. Oceana genopretter biodiversiteten og bestandene i havene ved at sikre gennemførelsen af forskningsbaserede politiske tiltag i de lande, der kontrollerer en tredjedel af verdens fangster af vilde fisk. Oceanas kampagner skaber resultater og tæller over 100 sejre, som har bidraget til at standse overfiskeri, ødelæggelse af levesteder, forurening og drab på truede arter som skildpadder og hajer. Genopretningen af havmiljøet vil sikre, at én milliard mennesker kan få et sundt fiskemåltid hver dag i al fremtid. Sammen kan vi redde havene og brødføde verden. Find flere oplysninger på www.oceana.org.

SkyTruth

SkyTruth er en nonprofit-organisation, der anvender fjernmåling og digital kortlægning til at skabe spektakulære billeder, der afslører miljøpåvirkningerne fra udvindingen af naturens ressourcer og anden menneskelig aktivitet.  Vi bruger satellitbilleder og geospatiale data til at skabe overbevisende og videnskabeligt troværdige visualiseringer og ressourcer til oplysning af miljøforkæmpere, politiske beslutningstagere, medierne og offentligheden. Find flere oplysninger på SkyTruth.org.

Google

Google Earth Outreach er et team, der bygger på og udvikler Googles infrastruktur for at behandle miljømæssige og humanitære spørgsmål gennem partnerskaber med nonprofit-organisationer, uddannelsesinstitutioner og forskergrupper. Find flere oplysninger på earth.google.com/outreach.

*Enhver henvisning til “fiskeri” skal læses i forbindelse med Global Fishing Watch’s algoritme til påvisning af fiskeri, der på bedst mulig vis søger at identificere “øjensynlig fiskeriaktivitet” baseret på data om fartøjers hastighed og retning fra Automatic Identification System (AIS), som opsamles via satellit og landstationer. Fuldstændigheden, nøjagtigheden og kvaliteten af data fra AIS kan variere, og det er derfor muligt, at visse fiskeriaktiviteter ikke bliver opdaget, og omvendt kan der blive identificeret fiskeriaktivitet, som ikke udgør fiskeri.  Af denne årsag modererer Global Fishing Watch alle betegnelser for fiskefartøjers aktiviteter, herunder synonymer til begrebet “fiskeriaktivitet”, såsom “fiskeri” eller “fiskeriindsats”, som værende “øjensynlig” og ikke sikker. Enhver oplysning fra Global Fishing Watch om “øjensynlig fiskeriaktivitet” skal betragtes som et skøn og anvendelsen heraf sker udelukkende for egen risiko. Global Fishing Watch arbejder på at gøre betegnelserne for fiskeriaktiviteten så nøjagtige som mulig.