Oceana: Reduceret fangst af østlig Østersø torsk er et skridt i rigtige retning, men der skal lukkes for fiskeriet, hvis bestanden skal reddes

Press Release Date: April 25, 2019

Location:

Contact:

Marta Madina | email: mmadina@oceana.org | tel.: Marta Madina

Oceana bifalder at Fiskeriminister Eva Kjer Hansen vil reducere fangstmængden for den østlige Østersø torsk kraftigt, men påpeger, at det er nødvendigt at helt lukke for fiskeriet med det samme, hvis torskebestanden skal reddes på lang sigt.

Mange års overfiskeri har betydet at torskebestanden i den østlige Østersø er desværre næsten kollapset. En rapport offentliggjort i starten af April af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) viste, at torskebestanden i den østlige del af Østersøen har nået et så kritisk lavt niveau, at den ikke er i stand til at reproducere sig tilstrækkeligt til at opretholde en fremtidig sund bestand.

“Vi er glade for at se, at fiskeriministeren vil gøre noget for at redde den ikoniske Østersø torsk. Det er et vitalt skridt i den rigtige retning, men vi anbefaler dog stadig, at lukke for torskefiskeriet med det samme samt sikre fangstbegrænsninger, der følger videnskabelig rådgivning ved de næste forhandlinger i oktober. Dermed kan vi give bestanden en mulighed for at komme sig og sørge for, at der er torsk til kommende generationer. Situationen med den østlige Østersø torsk viser netop, hvor vigtigt det er, at følge den videnskabelige rådgivning, når der sættes fangstbegrænsninger!” siger María José Cornax, Direktør for Policy og Advocacy i Oceana.