Danmark risikerer kollaps af torskebestanden ved at presse på for fangstmængder ti gange større end de videnskabelige anbefalinger

Oceana opfordrer til en midlertidig lukning af den kritisk overfiskede vestlige østersøtorsk, når Landbrugs- og Fiskerirådet mødes for at beslutte 2017-kvoterne for Østersøen den 10.-11. oktober.

Press Release Date: October 7, 2016

Location: København

Contact:

Oceana Web | email: webadmin@oceana.org | tel.: 202.000.0000

På mandag den 10. oktober samles EU’s Landbrugs- og Fiskeriråd til møde i Luxembourg for at fastlægge fiskekvoterne, eller den totale tilladte fangstmængde (TAC), for de kommercielle fiskebestande i Østersøen. På grund af den ekstreme situation torskebestanden i den vestlige Østersø er i efter årtiers overfiskeri og misforvaltning, opfordrer Oceana til en midlertidig lukning af al målrettet fiskeri efter torsk i den vestlige del af Østersøen (ICES områderne 22-24), for at give mulighed for at genoprette bestanden og sikre fremtiden for torskefiskeriet. Den danske og tyske regering virker imidlertid tøvende med at investere i en fremtid for bestanden, og foretrækker at fortsætte overfiskeriet og derved holde bestanden på et faretruende lavt niveau.

Staten burde være lovens vogter. Den fælles fiskeripolitik i EU forpligter staterne til at genopbygge bestanden til et bæredygtigt niveau. Det grænser til det ulovlige, når den videnskabelige rådgivning ignoreres,” forklarer Lasse Gustavsson, Executive Director for Oceana i Europa. “Torsken er den mest overfiskede bestand i regionen, og en forsvarligt forvaltet genoprettelse af bestanden vil sikre et betydligt arbejds- og fødevaregrundlag. Ministrene har stadig chancen for at træffe den rigtige beslutning i næste uge, og for alles skyld håber vi, at fornuften vinder, så østersøtorsken får mulighed for et comeback.”

I næste uge bliver fiskekvoterne for to bestande af østersøtorsk fastsat: Den østlige bestand, hvis tilstand anses for at være dårlig, selvom der mangler data på området, samt den vestlige bestand, som primært fiskes af Danmark og Tyskland (hhv. ca. 44% og 21% af de samlede landinger), som er i en kritisk tilstand. Bestanden i den vestlige del af Østersøen har en meget lav biomasse og er underlagt et stort fiskeripres, og rekrutteringen til bestanden (tilvækst ved reproduktion) befinder sig i øjeblikket på det laveste niveau, der nogensinde er registreret. I henhold til de videnskabelige anbefalinger fra ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd) bør kvoterne for den vestlige østersøtorsk begrænses til 917 ton i 2017 – en massiv reduktion på 93% i forhold til året før. Danmark ønsker ikke en reduktion på mere end 20%, hvilket vil svare til torskelandinger ti gange højere end hvad anbefales af forskerene. Ved et fortsat overfiskeri risikerer man et kollaps i bestanden, der vil medføre meget store og sandsynligvis permanente socioøkonomiske konsekvenser for regionen. Det er de mindste fiskere, som rammes hårdest af et vedvarende overfiskeri, og ministrene må handle for at beskytte de mest sårbare fiskere ved at øge kvoterne for alternative arter, imens en genopretning af bestanden bliver prioriteret.

Igennem den fælles fiskeripolitik forpligter medlemsstaterne sig til at ende overfiskeriet i EU senest i 2020, hvis ikke, vil det give juridiske konsekvenser for staterne. Den flerårige plan for Østersøen (BMAP), som ligeledes er juridisk bindende og formelt blev vedtaget i år, sætter desuden grænser for overfiskede bestande, som f.eks. den vestlige østersøtorsk. Jaros?aw Wa??sa, som er polsk medlem af Europa-Parlamentet og BMAP-ordfører, har udtalt, at hvis Rådet ikke definerer grænser i overensstemmelse med BMAP, vil han personligt bringe dem for retten.

Læs mere om Østersøtorsk

Oceanas anbefalinger om fiskerimuligheder for 2017- Østersøbestandene.