Plastics

Denmark

SHARE TO SHOW YOUR SUPPORT:

Oversigt

Danmark er kendt for sine lange kyststrækninger, der ligger ud til flere forskellige farvande, herunder Nordsøen, Østersøen, Skagerrak, Kattegat, Øresund, Store- og Lillebælt, Femernbælt, Kiel bugt og Bornholm bassinerne.

Havbunden og de bentiske økosystemer i de danske farvande har lidt under fiskeriaktiviteter, som trawlfiskeri, overudnyttelse og sandsugning, og er presset af plastikforurening.

Problemet med engangsplastik og emballage

Næsten halvdelen af alt menneskeskabt affald i verdenshavene er plastikemballage fra to-go føde- og drikkevarer. Engangsemballager og indpakning til take-away mad og drikke er også blandt de mest fundne plastiktyper i den danske natur.

Det samlede danske forbrug af plastikemballager er stigende. Ser man på danskernes forbrug af engangsservice, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen, at der hvert år bruges 300 millioner plastikkrus og 150 millioner fødevarebokse til mad. Kopper udgør den største mængde blandt disse enheder opgjort i vægt med et estimeret forbrug på 3272 tons om året.

Samtidig køber danskerne mere og mere take-away mad og drikke. Med det øgede forbrug af take-away følger et stort forbrug af engangsemballage og engangsservice.

Men der er også håb forude. En rundspørge blandt danskerne for Oceana viser, at der blandt den danske befolkning er stor bekymring for de miljømæssige problemer, plastik udgør, og 9 ud 10 danskere mener, at plastik til engangsbrug bør udfases mest muligt. Undersøgelsen viser samtidig, at danskerne er overvejende positive overfor tiltag, der kan sikre et skift fra engangskaffekopper og andet engangsemballage til genbrugelige alternativer.

Oceana støtter:

  • Reduktion i det samlede forbrug af plastikemballager og øget brug af genbrugelige og genpåfyldelige emballager
  • Etablering af et pant-retursystem for take-away-emballager til mad og drikke
  • Fuld udfasning af brugen af engangsplastik og engangsservice, f.eks. i caféer og til store events.