Onderzoek van Oceana toont aan dat de visvangst in Europese wateren met 57% kan stijgen door visbestanden duurzaam te beheren

 

Als voor de visquota (totaal toegestane vangsten, TAC’s) wetenschappelijke adviezen gevolgd zouden worden, zou de duurzame visvangst in Europese wateren meer dan drievoudig kunnen stijgen, zoals in visbestanden als de sardine in de Cantabrische Zee of de kabeljauw en de schelvis in de Noordzee

Brussel, 14 November – Volgens een nieuw onderzoek dat vandaag door Oceana wordt gepubliceerd, zou de visvangst in de Europese wateren met 57% kunnen toenemen door visbestanden duurzaam te exploiteren en daarbij wetenschappelijk advies te volgen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van de gerenommeerde visserijexpert Dr. Rainer Froese aan het GEOMAR Helmholtz Centrum voor Oceaanonderzoek in Kiel, Duitsland en biedt het meest complete overzicht tot nu toe van de overbevissing van de Europese visbestanden, door 397 visbestanden te analyseren, in vergelijking met de ongeveer 150 visbestanden die door de Europese Commissie in de gaten worden gehouden.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat de visserij in de EU allesbehalve in goede staat verkeert. Maar liefst 85% van de visbestanden bevindt zich in een ongezonde toestand en slechts 12% voldoet aan de verplichtingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Voor het eerst krijgen we inzicht in het herstelpotentieel van de visbestanden in Europa en dat is goed nieuws! Als we erin slagen om duurzaam en op wetenschappelijke basis te vissen, dan kan de visvangst met 57% of 5 miljoen ton verhoogd worden, aldus Lasse Gustavsson, uitvoerend directeur van Oceana in Europa. Dat is heel veel goed en gezond voedsel! Het wordt tijd dat wij de visstand in de Europese zeeën herstellen, want meer vis in de zee betekent meer banen in de visserijsector en meer gezonde vis op de Europese eettafels.

Een mogelijk herstel van de visbestanden door middel van duurzame beheersmaatregelen zou betekenen dat er meer vis in de zee is, waardoor met minder inspanningen en minder impact op het ecosysteem meer vis gevangen kan worden. Onder de visbestanden die het meest kunnen profiteren van een beter beheer, berekenen wetenschappers een potentiële stijging van de visvangst van meer dan 300% voor de schelvis en de kabeljauw in de Noordzee, bepaalde haringbestanden in de Keltische zeeën en de sardine in de Cantabrische Zee.

We hebben een geavanceerde toepassing van een standaardmethode voor het beoordelen van visstandgegevens gebruikt om schattingen te verkrijgen van de stand en de exploitatie van bijna 400 visbestanden in de Europese zeeën. Voor het eerst zijn alle Europese visbestanden beoordeeld naar mate van de maximale duurzame opbrengst die zij kunnen leveren, zoals vereist door het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Onze resultaten laten zien dat de vangsten aanzienlijk kunnen worden verhoogd als de visbestanden worden hersteld en goed worden beheerd, verklaart Dr. Rainer Froese, senior wetenschapper bij GEOMAR.

De publicatie van de onderzoeksresultaten komt een maand voordat een definitief besluit wordt genomen over de visquota voor 2017 in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Deze zullen tijdens een bijeenkomst van de Raad van de EU op 12 en 13 december in Brussel worden onderhandeld tussen de EG en de 28 visserijministers. Oceana doet een oproep aan EU-beleidsmakers om de huidige kortetermijnvisie op te geven en verzoekt hen dringend actie te ondernemen om een einde te maken aan de overbevissing in de Europese visserij en aan de wettelijke verplichting te voldoen om alle visbestanden in 2020 boven een gezond niveau te krijgen.

Factsheet: Towards the recovery of European fisheries (in het Engels) en video