Oceana suorittaa meritutkimushankkeen Merenkurkussa sekä Ruotsin että Suomen puolella 20-09-2018

 

< Palaa takaisin

Nyt koottavien tietojen avulla tarkastellaan pyrkimystä alueen rajat ylittävään suojeluun

Oceanan tutkijat ovat saaneet päätökseen 20-päiväisen tutkimusretkensä Merenkurkun alueella (ruotsiksi Kvarken), jossa he tekivät tutkimusta sekä Suomen että Ruotsin aluevesien saaristossa. Oceana tarkastelee nyt merellä kerättyjä tietoja, jotka auttavat määrittämään rajat ylittävän merisuojelualueen, jotta tätä merkittävää aluetta voidaan suojella erilaisilta uhilta, kuten elinympäristön rappeutuminen, saasteet ja hiekan ruoppaus.

Merenkurkun alueella sijaitsevan UNESCOn maailmanperintökohteen lisäksi täältä löytyy ainutlaatuinen sekoitus sisävesien, murtovesien ja merivesien lajeja sekä yksi Suomen seitsemästä kansallisesta hylkeen suojelualueesta. Oceanan retkikunta sai luvan tutustua yhteen näistä hylkeiden turvapaikoista tiedustelulennokilla ja olivat siten ensimmäisiä, jotka koskaan ovat päässeet tutustumaan alueeseen.

Merenkurkku ansaitsee parhaan mahdollisen suojauksen! Siksi tiimin koko saariston alueelta keräämää tietoa käytetään rajat ylittävän suojelualueen määrittämiseen, jotta pystymme varmistamaan, että teemme kaiken voitavamme, jotta tätä ainutlaatuista Suomen ja Ruotsin välistä aluetta suojeltaisiin”, sanoo Lasse Gustavsson, Oceanan Euroopan toimitusjohtaja.

Tutkimusmatkalla käytettiin uusinta tekniikkaa, jotta tutkijat pystyivät tutustumaan ja kuvaamaan merenalaista elämää Merenkurkun pohjassa. Mukana oli mm. ammattisukeltajia, kauko-ohjauksella toimiva kamerajärjestelmä, jota käytettiin 0,3–41 metrin syvyydessä, näytteenotto pohjaeläimistöstä ja tiedustelulennokki.

 

Videokuvaaja kuvaamassa leviä. Långrogrunden, Ruotsi © OCEANA / Carlos Minguell

Siira (Idotea sp.) hapsividassa (Stuckenia pectinata) © OCEANA / Carlos Minguell

Kymmenpiikki (Pungitius pungitius) © OCEANA / C. Minguell

Tutkimusretken ensimmäisen viikon aikana Ruotsin puoleisessa Merenkurkussa veden pintalämpötilaksi mitattiin 14–15 astetta, joka on kauden normia lämpimämpi.

Oceanan henkilöstö havaitsi myös suuria määriä sinilevää eli syanobakteereja, mikä on epätavanomaista Merenkurkun alueella ja kielii Itämeren ylisaastumisesta ja rehevöitymisestä.

20 päivän aikana Oceanan tutkijat tunnistivat alueella lähes 70 eri merivesien lajia, mikä on lähes 1/4 kaikista Merenkurkussa tiettävästi elävistä lajeista.

Matalammista vesistä löydettiin suuria vesikasvustoja ja merenpohjasta puolestaan laajoja simpukkayhteisöjä ja muita kaksikuorisia. Muita runsaasti esiintyviä lajeja olivat etanat, katkat, halkoisjalkaiset ja kotoperäinen kilkki Saduria entomon.

Vuonna 2018 Merenkurkkuun suuntautuvan tutkimushankkeen rahoitti avokätisesti Ruotsin postinumerolotto, ja lähikuukausina kaikki kerätty tieto sekä laadukas video- ja kuvamateriaali analysoidaan perusteellisesti. Analyysin perusteella muodostetaan yksityiskohtainen ehdotus rajat ylittävän merisuojelualueen luomiseksi Ruotsin ja Suomen välille.

Lisäksi kaikki tiedot jaetaan vapaasti kummankin maan hallituksen virastojen ja tiedemiesten kanssa, jotta voidaan tukea laajempia ponnisteluja alueen meriympäristön suojelun parantamiseksi.

Oceanan tavoitteena on turvata sekä arvokas luonnon monimuotoisuus että paikallisen väestön elinkeino, joka on riippuvainen meren luonnonvaroista.

Lisätietoja Merenkurkun tutkimusretkestä

Kuva- ja videomateriaalia mediakäyttöön