Oceana stödjer Sveriges beslut om att skydda Kattegat

 

Oceana välkomnar förslaget från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) om ett permanent skydd för det omdebatterade fiskefria området i Kattegat genom att uppgradera dess skydd till marint skyddsområde (MPA). Vid en tidpunkt med tydliga spänningar mellan Sverige, Danmark och fiskeindustrin – och med ständigt ökat danskt tryck för att åter öppna det svenska, bottentrålade området – ger HaV:s rekommendationer tydliga signaler om ett svenskt ställningstagande för ett ökat skydd av marina habitat och för att återställa de utarmade fiskbestånden.

Så sent som förra månaden uppmanade Oceana och fem andra icke-statliga organisationer HaV att ta ett mer offentligt ställningstagande till de senaste diskussionerna om återöppnandet av området för fiske med bottentrålning. Detta scenario skulle ha haft en skadlig inverkan på de arter i de mjuka bottnarna som har återetablerat sig i området sedan fiskeförbjudet infördes. Dessa bottnar tillhandahåller även mat och skydd för många andra arter, bland annat Kattegattorsken.

“Vi är mycket nöjda över att HaV slutligen har tagit ställning offentligt vad gäller Kattegat och att organisationen har lyssnat på vad det vetenskapliga samfundet säger. Genom att gå på HaV:s linje och deklarera delar av det omdebatterade fiskefria området i Kattegat som marint skyddsområde, skulle den svenska regeringen inte bara skydda de marina habitaten utan även skynda på ansträngningarna för att återställa fiskebestånden som utarmats av många år av destruktiv bottentrålning”, säger Lasse Gustavsson, VD för Oceana i Europa.

HaV har också kommit med förslag om att skapa flera andra nya skyddsområden. Några av dessa överlappar med Oceanas förslag om marint skydd i Kattegat och Östersjön. För närvarande har endast 6,6 % av de svenska vattnen statusen marint skyddsområde och därför kommer Sverige inte att nå det internationella minimimålet på 10 %, inte ens om de nya föreslagna områdena inkluderas.