Oceana starter ny ekspedition i Nordsøen, der skal udforske havlivet i 5 landes søterritorier

 

Førstehånds data om arter og levesteder på havbunden skal bruges til at understøtte oprettelsen af nye beskyttede havområder i Nordsøen.

 

I dag indleder Oceana en to måneder lang ekspedition om bord på skibet Neptune i Nordsøen for at undersøge områder der er vigtig for marinelivet omkring Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Storbritannien.

Dette er anden gang, Oceana gennemfører et forskningsprojekt i Nordsøen. Projektet er støttet af det hollandske postnummerlotteri og bygger videre på vores indledende undersøgelser i regionen i 2016.

I år vil Oceanas forskere dokumentere arter og levesteder i 16 særligt interessante områder, som inkluderer både tidligere besøgte områder, hvor der er brug for yderligere information samt nye steder, hvor der kan være et eventuelt behov for beskyttelse.

Under sidste års indsats i Nordsøen dokumenterede Oceana en høj grad af biodiversitet i mange af områderne med følsomme levesteder. Nogle af dem er hjem til sjældne og truede arter, mens andre kan spille en vigtig rolle for genoprettelsen af kommercielle fiskebestande ved at fungere som essentielle områder, hvor fisk, finder føde,yngler og vokser: 

“Selv inden for et forholdsvist godt undersøgt område som Nordsøen er der mange steder, hvor vi ikke kender meget til livet på havbunden. De oplysninger, vores ekspedition indsamler, hjælper med at udfylde dette vidensunderskud og identificere prioritetsområder, hvor der er behov for beskyttelse – eller øget beskyttelse – enten for at bevare biodiversiteten eller understøtte genoprettelsen af fiskebestande,” forklarer Ricardo Aguilar, Forskningsdirektør for Oceana i Europa.  Han tilføjer: “Vores fokus på områder som er ”essentielle fiskelevesteder” finder sted på et afgørende tidspunkt for fiskeforvaltningen i regionen. Om kun få uger skal Europa Parlamentet stemme om Nordsøens fleårige forvaltningsplan for de demersale fiskebestande (f.eks. torsk, kuller og søtunge) – det er en plan som potentielt kan gøre det til en klar prioritet at beskytte disse vigitige områder.”

Ekspeditionsholdet vil indsamle data fra op til 600 meters dybde med hjælp fra Oceanas fjernstyrede fartøj (ROV), der kan optage billeder og video af dyr og levesteder i høj opløsning. Professionelle dykkere indsamler yderligere oplysninger gennem prøvetagning fra havbunden og ved brug af et multibeam-ekkolod. Tilsammen vil disse værktøjer gøre det muligt at lave en detaljeret kortlægning, identifikation og dokumentation af det livet på havbunden.

Resultaterne vil danne grundlag for forslag om forbedret havbeskyttelse, enten gennem oprettelse af nye beskyttede havområder, udvidelse af eksisterende områder eller styrkelse af forvaltningsmulighederne, som sikrer en effektiv beskyttelse af sårbare arter og levesteder inden for de beskyttede havområder. De undersøgte områder er udvalgt i samarbejde med statslige organer, forskere og NGO’er i de fem nationer, der bliver besøgt. Al indsamlet data vil blive delt frit med disse partnere for at understøtte en større indsats for at beskytte Nordsøen.

Under ekspeditionen vil Oceana samarbejde med den hollandske organisation the North Sea Foundation som sin hovedpartner.

Yderligere noter:

Nordsøen er et af verdens mest produktive havområder med et bredt spektrum af plankton, fisk, havfugle og organismer, der lever på havbunden. Der mangler i dag en effektiv forvaltning af mange af de beskyttede havområder i Nordsøen, og de fleste af de eksisterende beskyttede områder er kystnære. Dermed forsømmes  beskyttelsen af arter, der lever på åbent hav, og det gælder særligt de kommercielt udnyttede arter. I løbet af ekspeditionen vil Oceana både undersøge områder nær kysten og på åbent hav, hvor der er behov for førstehåndsviden for at forbedre beskyttelsen af det marine liv, enten gennem udpegelse af beskyttede havområder, udvidelse eller styrkelse af forvaltningsindsatsen.

 

Læs mere om ekspeditionen i Nordsøen

Billeder fra ekspeditionen

Følg ekspeditionen på Facebook, Twitter & Instagram

#northsea2017