Oceana opfordrer Danmark og Sverige til at gå frem at beskytte Øresund

 

En fælles handling er nødvendig for at fremhæve de vanskeligheder og trusler for sådan en sårbare -økosystem

Oceana opfordrer de danske og svenske regeringer at ingår en smarbejdefor en bedre beskyttelse af Øresund  for det skadelige menneskelige aktiviteter, der er årsagen for en nedgang af vigtige marine habitater som for eksempel erhestemuslingebunde og det såkaldte haploops-tanglopper-samfund. Den enestående betydning af sådan en vanskelig økosystem  understreger behovet for en fælles ledelse, således at kommercielle aktiviteter går hånd i hånd med beskyttelsemål. Det var det vigtigste konklusion på konferencen, som Oceana og otte andre NGOer var vært for i går, og som samlede repræsentanter fra regeringer, fiskeribranchen og turistsektoren fra begge lande.

”Danmark og Sverige må udnytte denne mulighed for at gå forrest i beskyttelsen af havområder på tværs af landegrænser og vise Europa, hvordan lande kan samarbejde for at beskytte unikke områder af almen interesse”, konstaterer Lasse Gustavsson, CEO for Oceana i Europa. ”Øresund har en stor verdi med hensyn til biodiversitet såvel som økonomi for begge lande, og den eneste måde, hvorpå man effektivt kan sikre beskyttelsen, er ved at oprette i fællesskab et stort beskyttet havområd  på tværs af landegrænserne”.

På trods af at mange unikke havområder i Europa  er del af flere medlemslande, forbliver beskyttede havsområder på tværs af landegrænser bekymrende sjældne. Oceana serØresund som en topkandidat til sådan en mulitnational fremgangsmål pa grunden af de særlige, delte havområder, degradering af havetog de løbende trusler samt det stor betydning for de regionale økonomier. Indtil nu er omkring 14 % af Øresund dækket af en rækkespredte Natura 2000-områder og andre mindre havreservater, men fragmentered og inkonsistent forvaltning  begrænser mulighederne for at yde reel beskyttelse.

Truede habitater

Næsten 3,8 mio. indbyggere bor i Øresundregionen, og derfor er havmiljøet i Øresund under intenst pres. De mange trusler indbefatter skibstrafikken, sandsugning, landindvinding og forurening. Oceana dokumenterede i deres videnskabelige ekspeditioner i 2011, 2012 og 2013 at sårbare habitater såsom haploops og hestemuslinger var forsvundet fra steder, hvor de tidligere fandtes. For nyligt blev et sjældent, sprudlende rev identificeret i den nordlige del af Øresund, hvilket kræver beskyttelse i henhold til EU´s Habitatdirektiv.

”At tage hånd om de mange trusler mod Øresund under et samlet forvaltningsplan, der dækker danske og svenske farvande, giver mening – både økonomisk og miljømæssigt”, tilføjer Gustavsson.

Mediegalleri: The Sound

Oceana proposal for a marine protected area: The Sound