Oceana begint met het bestuderen van het mariene leven in Noordzee-wateren van vijf verschillende landen 

 

Oceana begint met het bestuderen van het mariene leven in Noordzee-wateren van vijf verschillende landen 

 

De uit eerste hand verkregen gegevens over soorten en habitats op de zeebodem zullen worden gebruikt om bij te dragen aan de creatie van nieuwe beschermde mariene gebieden (MPA’s) in de Noordzee.

 

Oceana begint vandaag aan boord van de Neptune aan een twee maanden durende mariene expeditie in de Noordzee om voor het mariene leven belangrijke gebieden in de wateren van Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk te analyseren. Ook Oceana’s tweede onderzoeksproject in de Noordzee wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de Nederlandse Nationale Postcode Loterij en bouwt voort op de resultaten van onze eerste analyse van de regio in 2016. De wetenschappers van Oceana leggen dit jaar in 16 interessante gebieden soorten en habitats vast en zullen daartoe zowel eerder onderzochte plekken aandoen waarvoor meer gedetailleerde informatie nodig is als nieuwe locaties bekijken die mogelijk beschermd moeten worden.

Tijdens de Noordzee-expeditie van vorig jaar constateerde Oceana een hoge diversiteit in veel van de gebieden die als kwetsbare habitats waren aangemerkt. In een aantal daarvan komen zeldzame en bedreigde soorten en gemeenschappen voor, terwijl andere belangrijk zijn voor het herstel van commerciele visbestanden door te fungeren als gebieden waar vissen kunnen voeden, reproduceren of groeien:

“Zelfs in een relatief veelvuldig onderzochte regio als de Noordzee zijn er nog veel locaties waar uitermate weinig bekend is over het leven op de zeebodem. De informatie die wij verzamelen tijdens deze expeditie helpt ons deze hiaten in te vullen en stelt ons in staat aandachtsgebieden te benoemen waarvoor bescherming – of extra bescherming – nodig is, ofwel om de biodiversiteit te behouden ofwel om het herstel van visbestanden te bevorderen,” legt Ricardo Aguilar, Director of Research bij Oceana in Europa, uit. “Onze focus op gebieden die bekendstaan als ‘essentiële vishabitats’ komt op een essentieel moment voor het regionale beheer van visbestanden: de leden van het Europees Parlement zullen over een paar weken stemmen over het meerjarig beheersplan voor de visbestanden in de Noordzee die op de zeebodem leven (bijv. kabeljauw, schelvis en tong). Dit beleidstuk heeft de potentie om de bescherming van deze essentiële vishabitats een duidelijke prioriteit te maken,” zegt hij.

Het expeditieteam zal gegevens verzamelen op diepten tot 600 meter en zal daarbij gebruik maken van een op afstand bedienbare onderwatercamera (Remotely Operated Vehicle) van Oceana dat high-definition foto’s en video’s kan maken van het leven in de zee. Daarnaast wordt er informatie verzameld met behulp van professionele duikers, zeebodembemonstering en een multibeam echolood. Al deze middelen samen maken het mogelijk op de zeebodem levende mariene gemeenschappen gedetailleerd in kaart te brengen, te identificeren en te documenteren.

De bevindingen zullen de basis vormen voor voorstellen om de mariene bescherming te verbeteren – ofwel via het opzetten van nieuwe MPA’s en het uitbreiden van bestaande MPA’s ofwel via het introduceren van strengere beheersmaatregelen – met als doel een effectieve bescherming van kwetsbare soorten en habitats binnen de MPA’s te waarborgen. De te onderzoeken gebieden zijn geselecteerd in samenspraak met overheidsinstellingen, wetenschappers en NGO’s in de vijf aan het onderzoek deelnemende landen. De verzamelde gegevens zullen onderling worden gedeeld om zo bredere initiatieven gericht op het behoud van de Noordzee te ondersteunen.

Tijdens de expeditie zal Oceana samenwerken met de Nederlandse Stichting de Noordzee als belangrijkste partner.

Opmerkingen voor de redactie:

Met een grote diversiteit aan plankton, vissen, zeevogels en op de zeebodem levende organismen is de Noordzee een van de meest productieve zeeën ter wereld. Het ontbreekt veel van de huidige MPA’s in de Noordzee aan een effectief beheer, terwijl het grootste deel van de bestaande gebieden zich in de kustwateren bevinden waardoor er nauwelijks bescherming is voor in diepere wateren levende soorten, waaronder een aantal commercieel beviste soorten. Tijdens deze expeditie doet Oceana onderzoek in kust- en offshoregebieden waarvoor informatie uit eerste hand nodig is ten behoeve van een betere bescherming van het mariene leven door gebieden als MPA te bestempelen, door uitbreiding van MPA-gebieden of door strengere beheersmaatregelen.

 

Meer informatie over de Noordzee-expeditie

Volg de Expeditie via: Facebook, Twitter & Instagram  

#northsea2017