Oceana avslutar havsexpeditionen på den svenska och finska sidan av Kvarken 20-09-2018

 

< Återgå

De insamlade uppgifterna ska nu studeras som ett led i arbetet att skapa ett gränsöverskridande skydd av området

Oceanas forskare har avslutat sin 20 dagar långa expedition i Kvarken (eller Merenkurkku som vattnet heter på den finska sidan) där områden över hela skärgården i både de svenska och finska vattnen har undersökts. Oceana kommer nu att studera alla insamlade data som ett led i arbetet att verka för att skapa ett gränsöverskridande marint skyddat havsområde (MPA) som skyddar detta unika område som delas mellan Sverige och Finland mot hot som habitatdegradering, miljöförstöring och sandsugning.
Förutom att Kvarken klassas som världsarv av UNESCO är den också hem för en unik blandning av marina färskvattens- och brackvattensarter och ett av Finlands sju nationella sälskyddsområden. Oceanas forskningsteam hade fått tillstånd att undersöka ett av dessa sälskyddsområden med en drönare. och teamet var det första någonsin att logga dyk där.

Kvarken förtjänar den högsta skyddsnivån! Därför kommer också alla data som vårt team har samlat in från hela skärgården att användas för att verka för att skapa ett gränsöverskridande marint skyddat område, så att vi gör allt vi kan för att skydda detta unika område mellan Finland och Sverige”, säger Lasse Gustavsson, VD för Oceana i Europa.

För att studera och filma det marina livet på Kvarkens botten använde sig forskarna av den senaste tekniken som bestod av ett team med professionella dykare, ett fjärrstyrt undervattenskamerasystem som användes på djup på mellan 0,3 m och 41 m, provtagning av bottenfauna och en drönare.

Småspigg (Pungitius pungitius) © OCEANA / C. Minguell

Tånggråsugga (Idotea sp.) i borstnate (Stuckenia pectinata) © OCEANA / Carlos Minguell

Småspigg (Pungitius pungitius) © OCEANA / C. Minguell

Under expeditionens första vecka uppmättes ytvattentemperaturen till 14-15 grader på den svenska sidan av Kvarken, vilket är varmare än normalt för säsongen. Oceanas besättning såg också stora mängder så kallade blågröna alger eller cyanobakterier, vilket är ovanligt i Kvarken och ett tecken på att Östersjön är mycket förorenad och övergödd.

Under expeditionens 20 dagar identifierade Oceanas forskare nästan 70 olika marina arter i området, nära en fjärdedel av alla arter som vi vet finns i Kvarken.
De hittade stora kolonier av vattenlevande växter i grundare vatten och stora kolonier av musslor och andra tvåskaliga skaldjur som levde i och på havsbottnen. Andra vanligt förekommande arter som hittades var sniglar, amfipoder, pungräkor och inhemska ishavsgråsuggan Saduria entomon.

2018 års expedition i Kvarken finansierades av ett generöst bidrag från Svenska Postkodlotteriet och alla insamlade data, högkvalitativa videofilmer och stillbilder kommer att analyseras noggrant under månaderna som kommer och ligga till grund för ett detaljerat förslag för att skapa ett gränsöverskridande marint skyddat havsområde mellan Sverige och Finland.

Alla insamlade data kommer dessutom att delas fritt med statliga myndigheter och forskare i båda länderna för att stödja genomgripande åtgärder för att förbättra det marina skyddet i området.
Oceana har som mål att skydda både den värdefulla biologiska mångfalden och utkomsten för lokalbefolkningen som är beroende av de marina resurserna.

Mer information om expeditionen i Kvarken
Foton och video tillgängliga för användning av medierna