Nu het Europees Parlement over de toekomst van de Noordzeevisserij besluit, wijst Oceana op het belang van duurzame vangstbeperkingen

 

Oceana voert actief campagne voor een nieuw beheerplan waarin herstel van visbestanden wordt gegarandeerd en overbevissing definitief een halt wordt toegeroepen

Brussel—10 juli 2017, aanstaande woensdag (12 juli) stemt de Visserijcommissie van het Europees Parlement over het meerjarig beheerplan voor de demersale visserij op de Noordzee. Indien aangenomen, zal het plan van toepassing zijn op bijna een derde deel van alle in de Europese wateren gevangen vis, inclusief soorten als kabeljauw, schelvis, wijting, tong, schol en Noorse kreeft. Oceana maakt zich hard voor de opname van duurzame vangstbeperkingen en bescherming van paai- en broedplaatsen in het plan om zodoende op effectieve wijze een einde te maken aan de overbevissing in de regio.

In de Noordzee bevinden zich een aantal van de belangrijkste visgronden van Europa waar jaarlijks rond de 1,3 miljoen ton vis gevangen wordt. Op dit moment wordt nog altijd bijna de helft van de visbestanden in de Noordzee overbevist, waaronder schelvis en wijting. Indien duurzaam beheerd op basis van wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen, zijn deze bestanden in staat zich te herstellen en 1,45 miljoen ton vis extra per jaar te produceren. Zo schatten wetenschappers bijvoorbeeld in dat de vangst op schelvis en kabeljauw in de Noordzee in geval van een goed onderbouwd duurzaam plan met maar liefst 400% zou kunnen toenemen:

Het is cruciaal dat we ophouden met de jaarlijkse koehandel in visquota waarvoor geen enkele wetenschappelijke of duurzame basis bestaat en dat alleen in stand gehouden wordt als gevolg van de politieke kortetermijnbelangen van de visserijlobby, zegt Lasse Gustavsson, Executive Director van Oceana in Europa. Het nieuwe langetermijnplan voor de Noordzee kan enerzijds zorgen voor de voorspelbaarheid waar de vissers zoveel behoefte aan hebben en anderzijds zorgen voor een grote visrijkdom, maar dan uitsluitend als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden: het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn, volledig herstel van visbestanden voorop stellen en een einde maken aan de overbevissing.

In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid is de Europese Unie wettelijk verplicht om de visbestanden te laten herstellen en overbevissing te stoppen voor het jaar 2020. Zonder een betekenisvolle implementatie is echter het meest ambitieuze plan niets meer dan een papieren tijger. Oceana roept de leden van het Europees Parlement op juist op dit moment daadkracht op het gebied van duurzaamheid te tonen. Oceana en een aantal andere NGO’s roepen beleidsmakers op om met een ambitieuzer en krachtiger plan te komen om de tekortkomingen van het beheerplan voor de Baltische Zee, waarin vissen boven duurzame niveaus nog altijd is toegestaan, recht te zetten. Het meerjarige beheerplan kan alleen de doelstellingen van het gemeenschappelijke visserijbeleid behalen als de volgende uitgangspunten onderdeel uitmaken van het plan:

  • Stoppen van overbevissing door vangstbeperkingen in te voeren op basis van de beste momenteel beschikbare wetenschappelijke aanbevelingen
  • Voorrang geven aan het herstel van de visrijkdom en een beperking van ongewenste bijvangsten door bescherming van gebieden waar visbestanden zich kunnen herstellen en daarmee geschikte paai- en broedgebieden veilig te stellen
  • Herstellen en handhaven van beviste visbestanden op niveaus die de zogenaamde maximale duurzame opbrengst kunnen opleveren (exploitatie op basis van de coëfficiënt die leidt tot maximale duurzame opbrengst)
  • Implementeren van een visserijbeleid waarin het ecosysteem centraal staat en minimaliseren van de impact van de visserij op gevoelige soorten en habitats
  • Zorgen voor goede aansluiting bij de Europese milieuwetgeving

Om het belang van de Noordzee voor mariene biodiversiteit en visserijen te onderstrepen, zijn mariene wetenschappers van Oceana kort geleden begonnen aan een twee maanden durende mariene expeditie in de wateren van Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De doelstelling van het project is kwetsbare habitats en soorten vast te leggen en het netwerk aan beschermde mariene gebieden in de regio te versterken, waaronder cruciale gebieden waar visbestanden kunnen herstellen en vissen kunnen groeien en reproduceren.

Door NGO’s benoemde prioriteiten in het meerjarig beheerplan voor de Noordzee en stemadviezen

Meer informatie over de Noordzee-expeditie van 2017