Merenkurkun tutkimusristeily Lehdistötiedote 03-09-2018

 

< Palaa takaisin

Oceana käynnistää tutkimusretken Suomen ja Ruotsin välissä olevan Merenkurkun alueen tutkimiseksi

Lajeista ja elinympäristöistä saatavan ensikäden tiedon avulla kehitetään ainutlaatuisen alueen rajat ylittävää suojelua

Oceana käynnisti eilen 20 päivää kestävän tutkimusretken Suomen ja Ruotsin välissä olevan Merenkurkun alueen merenalaisen elämän tärkeiden osa-alueiden kartoittamiseksi. Ruotsin postinumerolotto rahoittaa avokätisesti tätä järjestön toista Merenkurkkuun suuntautuvaa tutkimushanketta, joka perustuu alueella vuosina 2011 ja 2013 suoritettuihin alustaviin kartoituksiin.

Merenkurkun alueella sijaitsevan UNESCOn maailmanperintökohteen lisäksi täältä löytyy ainutlaatuinen sekoitus sisävesien, murtovesien ja merivesien lajeja sekä yksi Suomen seitsemästä kansallisesta hylkeen suojelualueesta.

Tutkimusretken tarkoituksena on kerätä tietoja koko saaristosta ammattisukeltajatiimin, vedenalaisen etäkamerajärjestelmän, pohjaeläinnäytteiden ja lennokin avulla. Kerätyt tiedot auttavat määrittämään rajat ylittävän merisuojelualueen (MPA), jotta tätä Ruotsin ja Suomen jakamaa merkittävää aluetta voidaan suojella erilaisilta uhilta, kuten elinympäristön rappeutuminen, saasteet ja hiekan ruoppaus. 

Merenalainen elämä ei tunne rajoja, ja paras tapa suojella tämän ainutlaatuisen jaetun saariston vedenalaista monimuotoisuutta on luoda rajat ylittävä merisuojelualue,” toteaa Oceanan Euroopan päätutkimusjohtaja Ricardo Aguilar. Tarvitaan kuitenkin lisää tietoja, jotta Ruotsin ja Suomen hallitukset saadaan vakuuttuneiksi siitä, että Merenkurkkua on suojeltava laajemmin – pyrimme tällä tutkimusretkellä nimenomaan tähän päämäärään,” Aguilar selittää.

Merenkurkun saariston monet luodot tarjoavat ruokinta- ja pesintäpaikkoja erilaisille merilinnuille ja sen matalat ja suojaisat merenlahdet ovat tärkeitä elinympäristöjä monille kalalajeille. Lisäksi alueen maanpinta kohoaa arviolta 8,5 mm vuosittain (yksi korkeimmista maailmassa), mikä vaikuttaa merkittävästi ympäröivään maisemaan ja luontoon luomalla esimerkiksi matalia merenlahtia, jotka ovat merenalaisen elämän biologisen monimuotoisuuden ja tuottavuuden pesäkkeitä.

generöst bidrag från Svenska Postkodlotteriet och bygger på de inledande undersökningarna av området som skedde 2011 och 2013.

Förutom att Kvarken klassats som världsarv av UNESCO är det också hem till en unik blandning av sötvattens-, brackvattens- och marina arter och ett av Finlands sju nationella sälskyddsområden.

Forskningsresan syftar till att samla in data från hela skärgården med hjälp av ett team professionella dykare, ett undervattenskamerasystem, bottenprover och en drönare. Informationen som samlas in kommer att användas som stöd för att skapa ett gränsöverskridande marint skyddsområde (MPA) för att skydda detta unika område, som delas mellan Sverige och Finland, mot hot som inkluderar habitatdegradering, miljöförstöring och sandsugning. 

Det marina livet känner inga gränser och det bästa sättet att skydda mångfalden under havets yta i den här unika, gemensamma skärgården är att skapa ett gränsöverskridande marint skyddsområde”, säger Ricardo Aguilar, senior forskningsdirektör för Oceana i Europa. “Men vi behöver ytterligare data för att övertyga regeringarna i Sverige och Finland om att Kvarken behöver ett mer omfattande skydd – det är det vi vill uppnå med den här expeditionen”, förklarar Ricado Aguilar.

Kvarkens skärgård, med sina otaliga holmar, är födoplats och häckningsplats för ett flertal typer av sjöfågel, och de grunda och skyddade vikarna utgör viktiga habitat för många fiskarter. Dessutom sker det en landhöjning i området som uppgår till 8,5 mm per år (en av de största i världen), vilket har stor effekt på omgivande landskap och natur, exempelvis skapas ständigt grunda havsvikar som är mycket produktiva och hyser en hög biologisk mångfald.

Kivinilkka (Zoarces viviparus) © OCEANA / Carlos Minguell

Muunnoslimakotilot (Radix peregra)  © OCEANA / Carlos Minguell

   

Maiden aika on käymässä vähiin vesistöjensä suojelemiseksi. Vaikka sekä Ruotsi että Suomi ovat saavuttaneet YK:n Aichin biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen vähimmäistavoitteen (tavoite 11), jonka mukaan vähintään 10 % rannikko- ja merialueista on suojeltava vuoteen 2020 mennessä, tiedeyhteisö on yhtä mieltä siitä, ettei se todennäköisesti riitä ja että suojeltavan alueen olisi oltava sen sijaan vähintään 30 %.

Oceanan tämän tutkimusretken aikana keräämät tiedot, korkealaatuiset videot ja valokuvat muodostavat yksityiskohtaisen ehdotusperustan rajat ylittävän merisuojelualueen luomiseksi Ruotsin ja Suomen välille. Lisäksi kaikki kerätyt tiedot jaetaan vapaasti kummankin maan hallituksen virastojen ja tiedemiesten kanssa, jotta voidaan tukea laajempia ponnisteluja alueen meriympäristön suojelun parantamiseksi. 

KONTAKTI

Marta Madina, viestintäjohtaja

Gran Vía, 59 – 9. kerros 28013, Madrid, Espanja

Puhelin: 0034 911 440 880 Matkapuhelin: 0034 687 598 531 Sähköposti: mmadina@oceana.org

Facebook: www.facebook.com/oceanaeurope Twitter: @oceanaeurope Instagram: @oceanaeurope