Meer dan 150.000 Europeanen roepen de EU op om bodemsleepnetten te verbieden om zee en klimaat te beschermen

 

20/12/2021

Milieu-ngo’s presenteren Eurocommissaris Sinkevi?ius een reusachtig pop-upboek dat het verhaal vertelt van de impact van bodemsleepnetten op het zeemilieu 

Photo and video available here

Brussel –  Een reusachtig, kleurrijk pop-upboek dat vertelt over de verwoesting veroorzaakt door destructieve bodemsleepnetten – en hoe het zeemilieu gedijt in de afwezigheid ervan – werd vanmorgen door ngo’s aan EU-commissaris Virginijus Sinkevi?ius bezorgd namens meer dan 150.000 [1] Europeanen die een petitie ondertekenden waarin de Europese Unie (EU) wordt opgeroepen om destructieve visserijpraktijken geleidelijk af te schaffen, te beginnen met een onmiddellijk verbod op bodemsleepnetten in alle mariene beschermde gebieden (MPA’s).

De tienduizenden ondertekenaars eisen dat Eurocommissaris Sinkevi?ius (verantwoordelijk voor het milieu, de oceaan en de visserij) en de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans (verantwoordelijk voor de EU Green Deal) een verbod op bodemsleepnetten opnemen in het komende EU ‘Actieplan voor de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen’ (Oceaan Actieplan), dat naar verwachting volgend voorjaar zal worden aangenomen. Bodemsleepnetten, de meest schadelijke visserijmethode voor het milieu en het klimaat, worden veel gebruikt in Europa, waar deze meer dan 50% van de zeebodem aantasten. Deze worden zelfs gebruikt in beschermde gebieden op zee.

Oceana, Seas at Risk, Our Fish, WeMove Europe, Whale and Dolphin Conservation, en Environmental Justice Foundation leverden het pop-upboek van 1,5 m bij 2,5 m, waarin zowel Eurocommissaris Sinkevi?ius als Timmermans op een zeeavontuur gaan naar het voorbeeld van The Life Aquatic, een populaire film die verwijst naar het werk van de beroemde oceaanonderzoeker en natuurbeschermer Jacques-Yves Cousteau, buiten het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel. Het boek vertelt hoe de EU de kans heeft om het tij te keren en destructieve visserij door bodemsleepnetten te verbieden, door de lezer op reis te nemen: van de huidige verwoesting onder water naar een gezond, bloeiend en veerkrachtig marien milieu.

Vera Coelho, Senior Director of Advocacy at Oceana in Europe zei “Beschermde gebieden op zee, zoals de naam al doet vermoeden, worden verondersteld bescherming te bieden aan het leven in zee. Maar toch wordt er hier gevist met bodemsleepnetten. Het is onaanvaardbaar dat de EU de vernietiging van de plaatsen die zij heeft beloofd te beschermen, blijft goedkeuren. Deze waanzin kan en moet nu voorgoed worden opgelost.

Tobias Troll, Marine Policy Director at Seas At Risk voegde toe “Europese burgers beginnen te beseffen dat de zeeën kwetsbare ecosystemen zijn die bescherming nodig hebben, omdat ze het systeem van levensonderhoud van de Aarde zijn. Er moet een einde komen aan destructieve visserijtechnieken zoals bodemsleepnetten, binnen beschermde gebieden op zee, en daarbuiten. Om de biodiversiteit te beschermen en toekomstige generaties van kleinschalige vissers en kustgemeenschappen een goed leven te geven hebben we een rechtvaardige overgang naar visserij met een lage impact nodig.

Rebecca Hubbard, Program Director, Our Fish zei “We kunnen niet voor altijd doorgaan met toezeggingen en beloften. We hebben bijna geen tijd meer en elke ton koolstof telt. Het wordt tijd dat de EU serieus wordt over het uitfaseren van destructieve visserijmethoden zoals bodemsleepnetten – die CO2-emissies uitstoten via brandstofverbranding, opschudding van koolstof dat is opgeslagen in de zeebodem, en uitputting van vispopulaties – en zich in plaats daarvan richt op het verzekeren van een duurzame en veerkrachtige toekomst voor ons klimaat, onze zee en kustgemeenschappen.

Giulio Carini, Senior Campaigner, WeMove Europe zei: “Bijna de helft van de EU-bevolking woont binnen een straal van 50 kilometer van de zee en niemand wil nog tientallen jaren een verwoeste en dode oceaan hebben.

Steve Trent, CEO, Environmental Justice Foundation zei: “Naast het vernietigen van mariene ecosystemen, het in gevaar brengen van het dierenleven in zee, en het bedreigen van het bestaan van kustgemeenschappen, versnelt het bodemsleepnet ook de afbraak van het klimaat. Deze vismethode zorgt ervoor dat de zeebodem wordt omgewoeld, waardoor vitale koolstofvoorraden vrijkomen die al eeuwenlang veilig opgeslagen liggen. Het is zeer teleurstellend dat de EU, die het voortouw heeft genomen bij progressieve inspanningen om de duurzaamheid van de visserij te verbeteren, nog steeds het gebruik van bodemsleepnetten toestaat in beschermde gebieden. Hier moet nu een einde aan komen.

Background 

–    Bodemroerend tuig, waartoe dreggen en boomkor behoren, is het minst selectieve en meest destructieve soort vistuig. De methode omvat het slepen van zware netten over de zeebodem, waarbij zonder onderscheid alle soorten levende wezens en habitats worden gevangen die toevallig hun pad kruisen. Dergelijke bodemsleepnetvisserij kan tot 41% van het ongewervelde leven van de zeebodem verwijderen, en het kan vele jaren duren voordat de bodem is hersteld. Het voortdurende gebruik ervan heeft geleid tot drastische en in sommige gevallen onomkeerbare aantasting van mariene ecosystemen, waaronder habitats zoals koraal en zeegras, evenals kwetsbare soorten zoals haaien, schildpadden en dolfijnen. Bovendien verstoort de bodemsleepnetvisserij de zeebodem en komen grote hoeveelheden koolstof opgeslagen in sedimenten in zee terecht – nieuw, vroeg stadium onderzoek suggereert een niveau van vrijgekomen koolstof dat vergelijkbaar is met de luchtvaartsector (studie).

–    Een sociaaleconomische analyse in opdracht van Seas At Risk heeft uitgewezen dat een verbod op bodemroerend tuig (bodemsleepnetvisserij en dreggen) in beschermde gebieden op zee al vier jaar na de inwerkingtreding van het verbod netto voordelen zou opleveren.

–    Het EU Actieplan voor de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen, aangekondigd in de EU 2030 Biodiversiteitsstrategie, wordt verwacht in 2022. Een openbare raadpleging van de EU is geopend tot 20 december.

 

* Einde * 

 

Photos & video footage of the action (more will be added until 12:00 CET)

https://www.dropbox.com/sh/f620khxlmc6xalg/AAAkqtP0wC-bIi87pxkBXMVla?dl=0

[1] :Petition “Stop destroying our ocean” on the WeMove Europe platform

#BanBottomTrawling 

 

CONTACTS  

Emily Fairless, Communications officer, Oceana in Europe +32 478 038 490 efairless@oceana.org

Sara Tironi, Communications Officer Seas At Risk, +32 483 457 483, stironi@seas-at-risk.org

Dave Walsh, Communications Advisor, Our Fish +34 691 826 764, press@our.fish

Giulio Carini, Senior Campaigner, WeMove Europe, +39 348 5333 846, giulio@wemove.eu