Kommissionen vender det blinde øje til overfiskningen af Østersøtorsken

 

Oceana påpeger at EU Kommissionens forslag kun følger videnskabelig rådgivning, når det er økonomisk belejligt samtidig med, at den vender det døve øre til prioriteringer for miljømæssig bæredygtighed, når de indebærer kortsigtede ofre.

I dag offentliggør Europa-Kommissionen deres årlige anbefalinger for de samlede tilladte fangstmængder (TAC) for Østersøen i 2017. Anbefalinger der bør være baseret på videnskabelig rådgivning, udstedt af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). For bestandene af sild og brisling, hvor hovedparten allerede forvaltes på bæredygtig vis, har kommissionen foreslået grænseværdier i tråd med den videnskabelige rådgivning, men har bevidst ignoreret den alarmerende status østersøtorsken befinder sig i. Der er et presserende behov for strenge tiltag for at vende den kritiske udvikling for de faldende torskebestande i Østersøen og EU hjælper ikke ved at nægte at foreslå TAC’er eller en lukning af fiskeriet.

“De europæiske fiskeriministre har åbenlyst ignoreret tilstanden af torskebestandene ved at tage kortsigtede beslutninger i årevis. Det er chokerende at se, at Europa-Kommissionen, som bør være vogter af den fælles fiskeripolitik, nu vasker deres hænder,” understreger Lasse Gustavsson, administrerende direktør for Oceana i Europa. “Situationen for Østersøens torsk bliver værre og værre hvert år. Vi kan ikke tale om den samfundsøkonomiske bæredygtighed af fiskeriet, hvis vi misforvalter selve dets fundament, fiskene. Der vil ikke være noget fiskeri i et tomt hav.”

Oceana er forfærdet over, at Europa-Kommissionen ikke lever op til sin forpligtigelse om at foreslå fangstmængder for bestandene af torsk i den vestlige og østlige Østersø, på trods af eksisterende videnskabelig rådgivning fra ICES. Østersøtorsken har vist sig at være en vanskelig sag for beslutningstagere, især for den vestlige Østersø, da bestandenes dårlige forfatning har fået ICES til at foreslå betydelige kvotereduktioner (-51% sidste år, og -93% i år). Sidste år besluttede Kommissionen at ignorere problemet ved ikke at præsentere et forslag for TAC og har igen, trods kraftig kritik, valgt at overlade ansvaret til de enkelte medlemslande, der kontinuerligt har tilladt overfiskeriet at fortsætte. Oceana opfordrer derfor til en fuldstændig lukning af alt målrettet fiskeri efter torsk i områderne 22-24 for at sikre genopretningen af bestanden.

Den endelige beslutning vil blive truffet af Rådet for Landbrug og Fiskeri, som består af ministre fra 28 EU-lande, under et møde den 10-11 oktober.

Torsken rammer bunden

Torsken er en ikonisk art og spiller en central rolle i Østersøens økosystem, både miljømæssigt og kommercielt. Derfor mener Oceana, at genoprettelsen af bestandene bør være topprioritet. Oceana ønsker en forsigtig tilgang til udnyttelsen af den skrøbelige østlige bestand og et midlertidigt fiskestop af den stærkt overudnyttede vestlige bestand for at give dem mulighed for at restituere og derved sikre et produktivt fiskeri på lang sigt. Desuden udgør rekreative fangster et væsentligt pres på den vestlige bestand og der er behov for at regulere dette fiskeri. Tyske rekreative fangster alene udgør mere end dobbelte mængde af torsk i forhold til den foreslåede kommercielle TAC for 2017.

Oceanas anbefalinger om fiskerimuligheder for 2017- Østersøbestandene.