Genbrugssystemer kan forhindre 390.000 engangskopper i at ende i havet i Danmark hvert år

 

Oceana anslår, at omkring 390.000 engangskaffekopper årligt ender i det danske havmiljø 

Danskerne bruger 300 millioner engangsplastikkrus og 150 millioner engangs-madbeholdere i plastik hvert år

En ny rapport fra Oceana viser, at genbrugs- og retursystemer til take-away emballager kan rette op på Danmarks udbredte brug- og-smid-væk kultur. Organisationen beregner, at omkring 390.000 brugte engangskaffekopper ender i havet hvert år1 og anbefaler, at der sættes et politisk mål om helt at udfase brugen af engangskopper i Danmark med et delmål om, at 50 % af alle take-away kopper er genbrugelige i 2026, stigende til 80 % i 2030.

Det er første gang, vi har et skøn over omfanget af engangsplastik i det danske havmiljø. Resultaterne viser, at vi også i Danmark står over for udfordringer, når det kommer til at beskytte livet i havet mod plastikforurening.Vi er alt for afhængige af brugen af engangsplastik, og det medfører et kæmpe spild. Vi har brug for politiske tiltag, der ikke kun fokuserer på øget sortering og genanvendelse, men tager fat ved problemets rod, og understøtter et grundlæggende skift væk fra engangsemballager over til emballager, der kan bruges og fyldes igen og igen” siger Naja Andersen, politisk seniorrådgiver for Oceana i Europa.

De fleste engangskopper er lavet af plastik eller plastik-coated pap, der gør dem vandtætte. Når de ender i havet har de en ødelæggende effekt på marine økosystemer. Danmark har et effektivt affaldshåndteringssystem, men vores lange kystlinje og det faktum, at ingen steder i landet ligger mere end 50 km fra havet, betyder, at der er en høj risiko for, at plastik og andet affald fra det danske landskab eller bymiljøer ender i havet. 

Danskerne bruger 300 millioner plastikbægre og 150 madbeholdere i plastik om året.2 Oceana anbefaler fem konkrete tiltag, der kan fremme udfasningen af engangsprodukter og understøtte et skift til reelt genbrugelige løsninger:

  • Forbyd engangsservice til mad og drikkevarer, der indtages på stedet i barer og restauranter. Dette vil understøtte udfasningen af engangsservice og forhindre, at produkter i engangsplastik blot erstattes med engangsprodukter i andre materialer, der også kan være skadelige, som f.eks. ’bio-plastik’.
  • Gør det obligatorisk at tilbyde genbrugelige alternativer ved take away. Indfør et krav om, at alle steder, der sælger mad- og drikke ud af huset skal give forbrugeren mulighed for at vælge en genbrugsemballage til deres take-away mad eller drikke.
  • Gør genbrugeligt service obligatorisk ved alle større begivenheder, såsom festivaler og sportsbegivenheder.
  • Indfør afgifter på engangs take-away-emballage. Indfør en afgift på take-away engangskaffekopper og  fødevarebeholdere, der kan undgås såfremt forbrugeren medbringer egen beholder eller benytter en genopfyldelig kop fra en pant-returløsning.
  • Etabler pantsystemer. Støt udvikling og etablering af nye genbrugs- og genpåfyldningssystemer, som fx pantsystemer i stor skala for kaffekopper og anden take-away-emballage.

En undersøgelse foretaget for Oceana tidligere i år viser, at den danske befolkning er dybt bekymret over de miljøproblemer, som plastik udgør. Resultaterne viser, at ni ud af 10 danskere er enige i, at engangsplast skal udfases mest muligt. Undersøgelsen viser også, at danskerne i overvejende grad er positive over for tiltag, der vil fremme overgangen fra engangskaffekopper og anden engangsemballage til genbrugelige alternativer. Det indikerer, at politiske tiltag på dette område ville nyde opbakning i befolkningen.

Fra den 3. juli i år bliver visse engangsplastprodukter, såsom kopper af udvidet polystyren (flamingo), forbudt i kraft af EUs engangsplastdirektiv. Der er imidlertid behov for at gøre mere for at tackle den udfordring plastikforurening udgør for havmiljøet. Danmark bør gå foran på dette område og sætte mere ambitiøse mål, der sigter på at fremme reelt genbrugelige løsninger.

# # #

#PlasticFreeSeas #WeChooseReuse

Kontakt:

Naja Andersennandersen@oceana.org+ 45 53 78 86 26

Irene Campmany: icampmany@oceana.org +34 682 622 245