Expeditionen i Kvarken pressmandelande 03-09-2018

 

< Återgå

Oceana sjösätter en expedition för att utforska Kvarken mellan Finland och Sverige

Förstahandsdata om arter och habitat kommer att användas för att utveckla ett gränsöverskridande skydd av det unika området

Igår sjösatte Oceana en 20 dagar lång forskningsexpedition för att undersöka viktiga delar av det marina livet i Kvarken omådet, mellan Finland och Sverige. Detta är Oceanas andra forskningsprojekt i Kvarken, och det finansieras av ett generöst bidrag från Svenska Postkodlotteriet och bygger på de inledande undersökningarna av området som skedde 2011 och 2013.

Förutom att Kvarken klassats som världsarv av UNESCO är det också hem till en unik blandning av sötvattens-, brackvattens- och marina arter och ett av Finlands sju nationella sälskyddsområden.

Forskningsresan syftar till att samla in data från hela skärgården med hjälp av ett team professionella dykare, ett undervattenskamerasystem, bottenprover och en drönare. Informationen som samlas in kommer att användas som stöd för att skapa ett gränsöverskridande marint skyddsområde (MPA) för att skydda detta unika område, som delas mellan Sverige och Finland, mot hot som inkluderar habitatdegradering, miljöförstöring och sandsugning. 

Det marina livet känner inga gränser och det bästa sättet att skydda mångfalden under havets yta i den här unika, gemensamma skärgården är att skapa ett gränsöverskridande marint skyddsområde”, säger Ricardo Aguilar, senior forskningsdirektör för Oceana i Europa. “Men vi behöver ytterligare data för att övertyga regeringarna i Sverige och Finland om att Kvarken behöver ett mer omfattande skydd – det är det vi vill uppnå med den här expeditionen”, förklarar Ricado Aguilar.

Kvarkens skärgård, med sina otaliga holmar, är födoplats och häckningsplats för ett flertal typer av sjöfågel, och de grunda och skyddade vikarna utgör viktiga habitat för många fiskarter. Dessutom sker det en landhöjning i området som uppgår till 8,5 mm per år (en av de största i världen), vilket har stor effekt på omgivande landskap och natur, exempelvis skapas ständigt grunda havsvikar som är mycket produktiva och hyser en hög biologisk mångfald.

Tånglake (Zoarces viviparus) © OCEANA / Carlos Minguell

Slamdammsnäcka (Radix peregra)  © OCEANA / Carlos Minguell

 

 

 

Men tiden för länder att skydda sina vatten börjar rinna ut. Även om både Sverige och Finland har uppnått minimimålet för FN:s Aichimål för biologisk mångfald (mål 11), som säger att minst 10 procent av kustområdena och de marina områdena ska vara skyddade senast 2020, är forskarna överens om att detta sannolikt inte kommer att räcka och att man istället bör skydda minst 30 procent av havsområdena.

Alla data, högkvalitativa videofilmer och stillbilder som Oceana samlar in under expeditionen kommer att ligga till grund för ett detaljerat förslag för att skapa ett gränsöverskridande marint skyddsområde mellan Sverige och Finland. Alla insamlade data kommer dessutom att delas fritt med statliga myndigheter och forskare i båda länderna för att stödja genomgripande åtgärder för att förbättra det marina skyddet i området.

Kontaktinformation:

Marta Madina, kommunikationsdirektör

Gran Vía, 59 – 9th floor. 28013, Madrid, Spanien

Telefon: 0034 911 440 880 Mobil: 0034 687 598 531 E-post: mmadina@oceana.org

Facebook: www.facebook.com/oceanaeurope Twitter: @oceanaeurope Instagram: @oceanaeurope