Europees parlement stemt in plenaire vergadering voor stopzetting van overbevissing in de Noordzee

 

Oceana prijst de leden van het Europees parlement vanwege hun besluit om in de stemmen met duurzame vangstbeperkingen in het nieuwe beheerplan voor de Noordzee in de plenaire vergadering g

Straatsburg – Leden van het Europees parlement hebben vandaag in de plenaire vergadering gestemd over het meerjarig beheerplan voor de demersale visserij op de Noordzee. Het plan heeft betrekking op bijna een derde deel van alle in de Europese wateren gevangen vis, inclusief soorten als kabeljauw, schelvis, wijting, tong, schol en Noorse kreeft.

Oceana juicht het ambitieuze besluit van het Europees parlement toe om echt duurzame vangstbeperkingen en bescherming van herstelgebieden in het plan op te nemen en zodoende op effectieve wijze af te rekenen met het probleem van de overbevissing in deze regio.

“Het Europees parlement heeft vandaag laten zien dat het haar doel om duurzame visserijen te bereiken  serieus neemt door in de plenaire vergadering in te stemmen met een robuust, langdurig beheerplan voor de Noordzee. Het plan kan zorgen voor een grote rijkdom aan vis en een voorbeeld zijn voor toekomstige beheerplannen,” zegt Lasse Gustavsson, Executive Director van Oceana in Europa. “Dit is het moment waarop de Europese Ministers van Visserij ook kleur zouden moeten bekennen en moeten stoppen met het uiten van loze beloftes over het behoud van een natuurlijke hulpbron die van ons allemaal is. Politici moeten nu eindelijk doorpakken, korte metten maken met de overbevissing en garanties bieden voor een adequaat herstel van visbestanden,” aldus Gustavsson.

In de Noordzee bevinden zich een aantal van de belangrijkste visgronden van Europa waar jaarlijks rond de 1,3 miljoen ton vis gevangen wordt. Op dit moment wordt nog altijd bijna de helft van de visbestanden in de Noordzee overbevist, waaronder schelvis en wijting. Wetenschappers schatten in dat de visbestanden  in staat zijn binnen 10 jaar een extra 1,45 miljoen ton vis per jaar te produceren als de visserij vanaf nu duurzaam wordt beheerd. Zo zou de vangst op bijvoorbeeld schelvis en kabeljauw in de Noordzee in potentie met maar liefst 400% kunnen toenemen.

In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid is de Europese Unie wettelijk verplicht om de visbestanden te laten herstellen en overbevissing te stoppen voor het jaar 2020.

Oceana en een aantal andere NGO’s roepen beleidsmakers al enige tijd op om met een ambitieuzer en krachtiger plan te komen om de tekortkomingen van het beheerplan voor de Baltische Zee, waarin vissen boven duurzame niveaus nog altijd is toegestaan, recht te zetten. Als volgende stap in het proces wordt het plan nu in een zogenaamde trialoog tussen het Europees parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie besproken en Oceana roept de drie Europese instellingen op te komen met een plan waarin duurzaamheid gewaarborgd wordt.

Parallel aan het werk voor het meerjarig beheerplan voor de Noordzee  wijzen de mariene biologen van Oceana op het grote belang van de Noordzee voor de mariene biodiversiteit en visserijen en hebben zij kort geleden een twee maanden durende expeditie afgerond waarin 8700 km werd bestudeerd in de wateren van Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

 

 NGO prioriteiten in het meerjarig beheerplan voor de Noordzee en stemadvies

Meer informatie over de Noordzee-expeditie in 2017