Europa-Parlamentets plenarmøde stemmer for at standse overfiskeri i Nordsøen

 

Oceana roser medlemmerne af Europa-Parlamentet for at tage et skridt i den rigtige retning ved at stemme for bæredygtige fangstbegrænsninger på plenarmødet om en ny forvaltningsplan for Nordsøen.

Strasbourg– På plenarmødet i dag stemte medlemmerne af Europa-Parlamentet om den flerårige forvaltningsplan for fiskearter, der lever nær havbunden i Nordsøen. Planen omfatter næsten en tredjedel af alle fiskefangster i EU-farvande med arter som torsk, kuller, hvilling, søtunge, rødspætte og jomfruhummer.

Oceana bifalder Europa-Parlamentets ambitiøse beslutning om den nye plan, som indeholder fuldt bæredygtige fangstbegrænsninger og understøtter beskyttelsen af områder til genoprettelse af fiskebestandene, så overfiskeriet i regionen bliver standset.

“Europa-Parlamentet har udvist et ægte engagement i at opnå bæredygtigt fiskeri ved at stemme for en robust, langsigtet forvaltningsplan for Nordsøen på dagens plenarmøde. Planen kan sikre rigelige mængder af fisk og kan sætte standarden for fremtidige forvaltningsplaner for fiskeriet,” sagde Lasse Gustavsson, Administrerende direktør for Oceana i Europa. “Nu har vi brug for, at EU’s fiskeriministre følger beslutningen til dørs og ikke giver tomme løfter, når det drejer sig om bevarelsen af en naturressource, der tilhører os alle. Politikerne skal standse overfiskeriet endegyldigt og sikre genoprettelsen af bestandene,” tilføjede Gustavsson.

Nordsøen er hjemsted for adskillige af Europas vigtigste fiskepladser med årlige fangster på 1.3 mio. ton. Næsten halvdelen af bestandene i Nordsøen bliver dog overfisket, herunder kuller og hvilling. Forskere vurderer, at fiskebestandene potentielt kan producere yderligere 1,45 mio. tons fisk om året inden for de næste 10 år, hvis bestandene bliver bæredygtigt forvaltet. Eksempelvis kan fangsterne af kuller og torsk i Nordsøen potentielt stige med op til 400%.

Inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik (CFP) har EU en juridisk forpligtelse til at genopbygge fiskebestandene og standse overfiskeri inden 2020.

Oceana og flere andre NGO’er har efterlyst en mere ambitiøs og robust plan, der tager hånd om manglerne i Østersøplanen, som stadig tillader fiskeri på over bæredygtighedsniveauet. Planen skal herefter forhandles mellem Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Europa-Kommissionen i en såkaldt trialog, og Oceana opfordrer de tre europæiske institutioner til at nå til enighed om en plan i bæredygtighedens tegn.

Parallelt med det politiske arbejde har forskere fra Oceana fremhævet Nordsøens vigtighed for biodiversiteten i havet og for fiskeriet og har for nylig afsluttet en to måneder lang havekspedition, som dækkede 8.700 km i danske, tyske, hollandske, norske og britiske farvande.

NGO’ernes prioriteter i den flerårige plan for Nordsøen

Læs mere om 2017-ekspeditionen i Nordsøen