De allereerste Noordzee-expeditie van Oceana is gericht op het bevorderen van de bescherming van de biodiversiteit in een zwaar verstoorde zee

 

De onderzoekscruise van twee maanden zal op zee gegevens verzamelen over soorten en habitats om het netwerk van beschermde zeegebieden te versterken en het herstel van de visbestanden te ondersteunen.

Oceana zal vanmiddag haar Noordzee expeditie lanceren om het mariene leven in de wateren van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken te onderzoeken, met speciale aandacht voor de Nederlandse wateren. Tijdens de studie op zee, royaal gefinancierd door de Nederlandse Postcode Loterij, zullen de wetenschappers van Oceana de soorten en habitats in 13 gebieden van belang documenteren. Deze gegevens zullen een stevige basis leggen voor de versterking van het netwerk van beschermde zeegebieden  in de regio, die momenteel onvoldoende is.

De twee maanden durende expeditie zal gegevens verzamelen van diepten tot maximaal 400 meter met behulp van het op onderwaterrobot (of ROV Remotely Operated Vehicle) van Oceana, dat in staat is om het leven op de zeebodem in hoge definitie vast te leggen. Aanvullende gegevens zullen worden verzameld door professionele duikers en door het verzamelen van sedimentmonsters, waardoor wetenschappers mariene gemeenschappen op de zeebodem kunnen identificeren, documenteren en filmen.

“De acht Europese landen die grenzen aan de Noordzee hebben gedurende honderden jaren hun mariene ecosystemen onder enorme druk gezet. Er zijn maar weinig gebieden van de zeebodem onaangetast door de visserij, met name door boomkorren die netten over de bodem slepen, en veel habitats en soorten zijn ernstig getroffen”, aldus Lasse Gustavsson, uitvoerend directeur van Oceana in Europa. “Wetenschappers hebben geschat dat de huidige biomassa van grote vissen in de Noordzee meer dan 97% lager is dan men zou verwachten zonder enige visserij. Net zoals Noordzeelanden de economische voordelen van deze wateren hebben gedeeld, moeten ze nu ook de verantwoordelijkheid delen voor de wederopbouw van wat verloren is gegaan of beschadigd is. De gegevens uit eerste hand van Oceana zullen bijdragen aan een sterker, beter beheerd netwerk van beschermde zeegebieden, wat een positieve zal uitwerking hebben op, de bescherming van de biodiversiteit, maar ook voor het herstel van de visbestanden en een rijke en gezondeNoordzee-regio, voegt Gustavsson toe.”

De Noordzee is een van de meest productieve zeeën ter wereld, met een grote verscheidenheid aan plankton, vissen, zeevogels en benthische gemeenschappen. Het heeft ook een grote sociaal-economische waarde door de visserij, de olie- en gaswinning, havens en industrie,  die er op hun beurt voor gezorgd hebben dat het een van de drukste en meest verstoorde zeeën ter wereld is. De grootste druk op de mariene biodiversiteit wordt uitgeoefend doorvisserij en eutrofiëring, in aanvulling op een lange lijst van andere bedreigingen, zoals verontreiniging, zeescheepvaart, infrastructuur en kustontwikkeling.

Momenteel hebben veel beschermde zeegebieden in de Noordzee gebrek aan een effectief beheer en de meerderheid ervan liggen dichtbij de kust, hierdoor is de bescherming van off-shore vissoorten verwaarloost, waaronder de meest commercieel waardevolle vissoorten. Tijdens de expeditie zal Oceana  zowel de kust- als de offshore-gebieden onderzoeken waar informatie uit eerste hand nodig is voor een betere bescherming van de zee, door middel vannieuwe , grotere, of beterr beheerde  beschermde zeegebieden. Degegevens van de expeditie over de soorten, habitats en gemeenschappen zullen later worden gebruikt om voorstellen voor dergelijke beschermingsmaatregelen te ontwikkelen. Verzamelde informatie zal ook worden gedeeld met de nationale overheden, wetenschappers en andere organisaties, om bredere inspanningen te ondersteunen teneinde de biodiversiteit in de regio te beschermen.

Tijdens de Noordzee-expeditie zal Oceana samenwerken met de Nederlandse organisatie voor natuurbehoud Stichting Anemoon als gastpartner.