Danmark kan lande en fjerdedel af alle fisk, der fanges af EU i Atlanterhavet og Nordsøen hvis ministre følger videnskabeligt råd

 

17/12/2018

Oceana undersøgelse viser at  Danmark’s fangster i Atlanterhavet og Nordsøen kan stige med 90% på 10 år, hvis EU fiskeriministre fastsætter bæredygtige kvoter

Danmark kunne øge dets fangster i Atlanterhavet og i Nordsøen med 89,7%, op til 1,36 millioner tons, hvis EU’s fiskeriministre vælger at fastsætte bæredygtige samlede tilladte fangstmængder (TACs) i morgendagens ministerråd. Ifølge en undersøgelse foretaget af Oceana kunne dette opnås i løbet af ti år, hvis fiskebestande gendannes til bæredygtige niveauer. Stigningen ville desuden betyde, at den danske flåde vil stå for 26,9% af alle fiskelandinger i hele EU-flåden i det nordøstlige Atlanterhav og i Nordsøen.

 “Ud af alle de problemer, vores have står overfor, er overfiskeri det nemmeste at løse. EU-ministre har de videnskabelige data, de har brug for og mandatet til at følge dem; de skal bare træffe en beslutning, der tager hele samfundet i betragning og ikke kun fiskerierne, ” sagde Lasse Gustavsson, administrerende direktør for Oceana Europe. Desuden viser Oceana’s forskning, at økologi og økonomi kan forbedres på samme tid. Enhver forretningsplan, der ignorerer en potentiel tocifret vækst på mindre end et årti, ville være meningsløs. Vi håber at ministrene vil tænke mere langsigtet,” sagde Gustavsson.

Undersøgelsen bygger på beregninger fra Oceana’s Catchy Data platform, en omfattende undersøgelse udgivet af Oceana om de potentielle økonomiske fordele ved bæredygtigt fiskeri i Europa. I øjeblikket er 4 ud af 10 fiskebestande overfisket i Atlanterhavet, hvilket har medført, at størrelsen på bestandene er faldet og at der er mindre fisk i havet end i foregående årtier.

Oceana’s undersøgelse dækker 83% af den danske flådes samlede landinger fra det nordøstlige Atlanterhav og Nordsøen, dermed vil stigninger i realiteten være større end de estimerede tal. Hovedpunkterne i Oceanas undersøgelse om dansk fiskeri i Nordsøen er:

  • Landingsmængden kan stige fra 715.815 til 1.357.772 tons (+89,7%)
  • Værdien af landinger kan stige fra 382 til 630 millioner euro (+64,7%)
  • Jobs i fiskeriet kan stige fra 1.534 til 2.444 (+59.3%)
  • Hvis bestandene genopbygges, er tobis, brisling og sild de arter med størst potentiale for stigning i fangster

Læs mere: Fælles NGO-anbefalinger om fiskerimulighederne i 2019 (på engelsk)

#AGRIFISH #StopOverfishing #CFPReality