9 ud af 10 danskere er ikke klar over, de fleste fiskearter er overfiskede i Europa

 

Oceanas nye kampagne, #StopOverfishing, er baseret på en alarmerende mangel på viden i offentligheden om misforvaltningen af fiskeriet i Europa

  En rundspørge, som YouGov har foretaget for Oceana, afslører en meget stor mangel på offentlig bevidsthed om, hvor dårligt de europæiske fiskeressourcer bliver forvaltet. En ny rapport har vist, at 64% af fiskebestandene i Europa i øjeblikket bliver overfisket. Men spørgeundersøgelsen viser, at 90% af danskerne enten undervurderer (49%) eller siger, at de ikke var klar over (42%) dette tal.

“Overfiskeri tømmer vores have, og denne rundspørge viser, at forbrugerne på ingen måde er klar over, hvor alvorligt det står til. Vi bliver frataget en naturressource af enorm betydning, og vi er nødt til at sikre, at de europæiske regeringer standser overfiskeriet én gang for alle.”  – Lasse Gustavsson, Executive Director for Oceana i Europa.

Overfiskeri eller for meget fiskeri er en af de største trusler mod vores have, fordi det år for år reducerer antallet af fisk, som er tilgængelige i farvandene, og truer de marine økosystemer og fiskernes levevej.

“Hvis overfiskeriet blev standset, og fiskeressourcerne blev forvaltet bæredygtigt, kunne de europæiske fiskere øge deres fangster med næsten 60% eller 5 millioner tons,” tilføjer Gustavsson.

Spørgeundersøgelsen afslørede også, at godt halvdelen af danskerne (54%) spiser fisk mindst én gang om ugen, hvilket placerer Danmark i den laveste ende blandt landene i undersøgelsen. Danskerne klarede sig dårligst i forhold til generel viden om, hvor alvorligt det står til med overfiskeri i Europa. Undersøgelsen viste, at gennemsnitligt 85% af de adspurgte fra Italien, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Danmark enten undervurderede overfiskeriet eller sagde, at de ikke kendte omfanget af det.

#StopOverfishing

For at give offentligheden en stemme i kampen mod overfiskeri har Oceana lavet en ny kampagne, der giver alle mulighed for at lufte deres bekymring. På det nye website stopoverfishing.eu kan besøgende ’skabe en virtuel fisk’ ved enten at vælge en af de viste arter eller bruge hashtagget #StopOverfishing på de sociale medier. Brugerne af sitet kan også deltage i konkrete aktioner på internettet i løbet af året for at hjælpe med at få budskabet om at standse overfiskeri frem til politikere og beslutningstagere.

Om spørgeundersøgelsen

Med mindre andet er anført, stammer alle tal fra YouGov Plc. I alt deltog 7.203 voksne fra Italien, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Danmark i spørgeundersøgelsen, hvoraf 1.009 var fra Danmark. Feltarbejdet blev udført i perioden 3. – 8. februar 2017. Undersøgelsen blev foretaget online. Tallene er vægtede og er repræsentative for hvert land og er repræsentative for alle voksne (18 år og derover) i Danmark, Tyskland, Spanien og Storbritannien.

 

Flere oplysninger: StopOverfishing