75% af adspurgte  danskere  mener, at caféer og take-away steder skal tilbyde genbrugelige løsninger til to-go mad og drikke

 

Pressemeddelelse | 15/04/2021

Kontakt:

Naja Andersen, nandersen@oceana.org, +45.27.21.05.75 
Irene Campmany,  icampmany@oceana.org, +34 682.622.245
 

En undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Oceana viser, at danskerne overvældende grad støtter reduktionen af engangsplast og ønsker genbrugelige alternativer.

90% af de adspurgte mener, anvendelsen af plast til engangsbrug bør reduceres mest muligt.

Oceana, verdens største internationale havmiljøorganisation, har fået Kantar Gallup til at spørge et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om deres holdninger til engangsplast[1]. 75% af de adspurgte er enige i, at caféer bør tilbyde kunderne en genbrugelig løsning til deres take-away, og mener, at den omfattende brug af engangsplast udgør en alvorlig trussel for miljøet. Undersøgelsen viser endvidere, at der hvert år kan bruges omkring 130 millioner engangskaffekopper i Danmark.

Oceana opfordrer Folketingets partier til at tage højde for dette i deres igangværende drøftelser af den danske implementering af EU krav vedrørende engangsplast. Organisationen anbefaler samtidig en fuld udfasning af engangskaffekopper i Danmark, herunder at der sættes et mål om, at 80% af alle kopper skal være genbrugelige inden 2030. For at opnå dette bør caféer og barer være forpligtet  til at tilbyde forbrugerne en genbrugelig kaffekop. Et krav som 75% af de interviewede ville se på med positive øjne. Organisationen opfordrer også Folketinget til at støtte udviklingen af et pant-retursystem til kaffekopper, hvilket 59% af danskerne ville støtte og anvende, hvis det var tilgængeligt.  

Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 danskere er dybt bekymrede over plastikforurening, og gerne ser ændringer i den nuværende lovgivning. Politikerne har nu muligheden for at handle på dette. Det er nødvendigt, at regeringen og Folketingets partier går videre end de minimumsstandarder, som er fastsat af EU, og for alvor gør noget for at stoppe vores brug-og-smid-væk kultur, der er til stor skade for natur og havmiljø. Den bedste måde at gøre det på, er ved at satse fuldt ud på genbrugelige løsninger“, siger Naja Andersen, seniorpolitisk rådgiver for Oceana.

Folketinget drøfter i øjeblikket et forslag om etablering af udvidet  producentansvar for engangsplast som følge af krav i EU’s engangsplastdirektiv  og  EU’s  emballagedirektiv. Udvidet producentansvar betyder, at producenter skal dække omkostningerne ved indsamling og håndtering af affald fra deres engangsplastprodukter.

Danmark har en stærk to-go kaffekultur. Baseret på de svar, der er indsamlet i målingen, anslår Oceana, at danskerne bruger 10,8 millioner kaffekopper på en måned. Mange af disse risikerer  at ende i havet og påvirke de marine økosystemer. Faktisk er engangskopper blandt de ti plastprodukter, der oftest findes i den danske natur, herunder på de danske strande.[2] Plastik fra kopper og andre produkter er en direkte trussel mod dyrelivet, som kan blive dræbt af plastikken enten gennem sammenfiltring, kvælning eller pga. sult.

Oceana arbejder for, at engangsprodukter i plastik erstattes med genpåfyldelige og genbrugelige alternativer, og ikke blot udskiftes med engangsprodukter i andre materialer. Papkopper til to-go kaffe har en plastik-coating, der sikrer, at de er vandtætte. Dette gør dem næsten umulige at genanvende, og betyder, at de kun nedbrydes langsomt i det naturlige miljø. Når de nedbrydes vil de have en tendens til at bryde ned i mindre og mindre stykker (mikroplast), der vil fortsætte med at forurene i miljøet.

 

Denne pressemeddelelse er også tilgængelig på:

Engelsk

Få mere at vide: 

Engangsplast og emballage: Hvordan udvidet producentansvar kan mindske plastikforurening | Oceana Europe 

#PlasticFreeSeas #WeChooseReuse

 


[1] Undersøgelsen er udført af ©Kantar Gallup for Oceana med det formål at analysere danskernes holdning til engangsplastik, særligt engangskaffekopper. Der er gennemført 1.020 interviews af danskere på 18 år eller derover. Datamaterialet er vejet efter køn, alder, region, uddannelsesniveau og partivalg ved Folketingsvalget i 2019. Interview til målingen fandt sted online mellem den 22.-29. marts 2021. Meningsmålingen har et konfidensniveau på 95 %.

[2] Syberg, K., Palmqvist, A., Khan, F.R. et al. En landsdækkende vurdering af plastforurening i det danske rige ved hjælp af borgervidenskab. Sci Rep 10, 17773 (2020).